top of page
Book Online: Bookings

סוגי השיעורים

 • זמין אונליין

  שיעור פילאטיס ברמת עצימות גבוהה

  פרטים נוספים

  45 דק׳

 • זמין אונליין
  פרטים נוספים
 • זמין אונליין

  שיעור ברמת עצימות נמוכה

  פרטים נוספים

  45 דק׳

 • זמין אונליין

  שיעור ברמת עצימות בינונית-גבוהה

  פרטים נוספים

  45 דק׳

 • זמין אונליין

  שיעור פילאטיס מזרן בו נתרגל את הרפרטואר הקלאסי. מתאים לכל הרמות.

  פרטים נוספים

  45 דק׳

 • זמין אונליין
  פרטים נוספים

  45 דק׳

 • זמין אונליין

  שיעור יוגה קלאסי

  פרטים נוספים

  45 דק׳

 • זמין אונליין

  שיעור משולב יוגה ופילאטיס ברמת עצימות בינונית-גבוהה

  פרטים נוספים

  45 דק׳

מערכת שבועית
bottom of page