Abs Challenge

אתגר הבטן השטוחה - חלק א

  • 7ימים
  • 7שלבים
  • 83משתתפים
כל מי שהשלים את כל השלבים יקבל תג כשהאתגר יגמר.

אודות

הצטרפי אלי לאתגר שמתמשך על פני 14 ומחולק ל- 2 חלקים חלק זה הוא חלק א משלב מגוון רחב של תרגילי בטן שנעשה ביחד! האתגר כולו מבוסס על 3 סופר סטים של תרגילי בטן מגוונים אותם נעשה במספרים שונים ובהרכבים שונים בתקופת האתגר. הזמן היומי הנדרש הוא 15~ דקות. אני זמינה לכל שאלה:)

בחרו את תאריך ההתחלה

מחיר