קורס הכנה ללידה

Dafna Lotan

1

2

יום ראשון לפני 44 שבועות

8/9 הרפיה בשלב ראשון ללידה
ותנועתיות נכונה בשלב הלידה